Σωματο-Ψυχοπαιδαγωγική

Η Σωματο-Ψυχοπαιδαγωγική είναι μια μέθοδος που εκπαιδεύει τον άνθρωπο στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη και συνειδητή επαφή με τον εαυτό του.
Βιώνοντας το σώμα μας όχι μόνο μηχανικά, αλλά σ' ένα βαθύτερο επίπεδο, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα το άγχος και την καθημερινότητά μας, την σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.. Ταυτόχρονα απαλύνουμε κι απελευθερώνουμε σωματικούς πόνους κι εντάσεις.
Πώς δουλεύουμε: Δια χειρός θεραπεία, Αισθητήρια Γυμναστική (ατομικές συνεδρίες-ομαδικά μαθήματα).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Η Αισθητηριακή Κίνηση αποτελεί κομμάτι της μεθόδου Σωματο-Ψυχοπαιδαγωγική. Συγκεκριμένα προτείνει απλές, αλλά ασυνήθιστες κινήσεις που εκτελούνται μέσα από μια βραδύτητα που επιτρέπει στο σώμα να εργάζεται συνολικά. Αποτελεί λοιπόν μια μορφή διαλογισμού μέσω κίνησης που στοχεύει στον συντονισμό του σώματος με τον νου.


με την Όλγα Ρούμελη